Trainingen en advies

….

Training natuurvolgend blessen

Wilt u optimaal gebruik gaan maken van de natuurlijke processen die zich in uw bos afspelen?

En de houtoogst daarop afstemmen?  Dat kan door natuurvolgend te blessen. Het is gericht op het tegelijkertijd behouden en ontwikkelen van álle bosfuncties, zoals:

 • winstgevende houtproductie
 • biodiversiteit,
 • klimaatrobuustheid,
 • landschapsschoon, en
 • bosverjonging.

Bij natuurvolgend blessen houd je rekening met al die doelen. Het optimaliseren van het bos staat centraal. Het oogsten van individuele bomen binnen de grenzen van financiële en ecologische duurzaamheid volstaat.

Naar het bos leren kijken met “natuurlijke” ogen, en dáár je voordeel mee doen.

Je leert hoe je de juiste bleskeuzes maakt die leiden tot grotere natuur- en financiële waarde van het bos. Gericht op je doel, maar ook binnen grenzen. Hoe je het bos mooier maakt en uit de rode cijfers blijft.

Na de cursus kun je je bos beheren zonder dure ingrepen, zonder investeringslasten, en zonder kosten voor ingewikkelde inventarisaties.

De training natuurvolgend blessen bestaat uit twee halve dagen. Alle trainingen vinden plaats in het bos en zijn vooral praktisch.

De training wordt gegeven in een groep van 4 tot 6 deelnemers. De kosten bedragen € 190 (BTW-vrij) per persoon bij deelname van minimaal 4 personen.

Hoe geef je je op?

Neem contact op via info@natuurvolgendbosbeheer.nl of  via telefoonnummer 06 53 31 22 32.

….

Cursus natuurvolgend bosbeheer

Bij natuurvolgend bosbeheer benut je de natuurlijke groeiprocessen optimaal.

Je levert een positieve bijdrage aan:

 • biodiversiteit,
 • klimaatrobuustheid,
 • landschapsschoon,
 • bosverjonging,
 • organische bodemontwikkeling en
 • winstgevende houtoogst.

Wat maakt natuurvolgend bosbeheer zo bijzonder?

 • Bij natuurvolgend bosbeheer hoef je geen kosten te maken. De natuur is voor jou aan het werk.
 • Een lange voorbereidingsperiode is niet nodig. Je kan direct aan de slag.
 • Onrendabele investeringen en onnodige maatregelen zijn verleden tijd.
 • Biodiversiteit, klimaatrobuustheid en koolstofbinding zijn een logisch gevolg van deze aanpak.
 • Creatiever dan de natuur kun je niet zijn.
 • Mooier kan je het niet maken.

Wie natuurvolgend bosbeheer ontdekt, gaat meer van het bos houden én profiteren. Natuurvolgend bosbeheer is een feest dat zichzelf betaalt.

De cursus natuurvolgend bosbeheer is als volgt opgezet:

Dagdeel 1: Beheren met doelen. Beheren binnen grenzen. De zero-base benadering in het bos.  Verweven en scheiden van functies bij natuurvolgend bosbeheer.

Dagdeel 2: Houtoogst door uitkap, vermogensopbouw, investeren en risicomanagement.

Dagdeel 3: Biodiversiteit, natuurlijkheid, klimaatslimbeheer, bodemontwikkeling, en koolstofbinding.

Dagdeel 4: Recreatie, volksgezondheid, faunabeheer, en wat de deelnemers zelf belangrijk vinden.

De cursus wordt in het wild gegeven, als het even kan bij u in het bos. De realiteit van het bos toont ons de keuzemogelijkheden en de kansen.  Daar leren we optimaal gebruik te maken van het bos zonder het ecosysteem te schaden.

De cursus duurt twee dagen. Er nemen minimaal 4, en maximaal 6 personen aan deel.

Voor koffie/thee en lunches wordt gezorgd.

De kosten voor de cursus bedragen per deelnemer € 395 (BTW-vrij).

Hoe geef je je op?

Neem contact op via info@natuurvolgendbosbeheer.nl of bel 06 53 31 22 32.

Advies over natuurvolgend bosbeheer

Wil je met je bos een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de biodiversiteit, en het bos klimaatrobuuster laten worden? En ook nog aan het bos verdienen?

Dat kan met behulp van een advies dat op uw situatie en wensen is afgestemd.

Neem gerust contact op. Dan kunnen we gezamenlijk in twee tot zes dagdelen een passend advies opstellen.

Welke stappen doorlopen we voor een passend advies?

 1. We bespreken allereerst uw doelen en wensen, zowel voor de korte als lange termijn.
 2. We voeren een strategische inventarisatie van uw bosbezit uit.
 3. Door middel van een zero-base analyse verkennen we prioriteiten voor het beheer.
 4. Daarna zoeken we daar de beste toekenning van de bosfuncties bij.
 5. We sluiten dat af met het samenstellen van praktische handelingen voor het beheer.

Dit levert het volgende voor u op:

 • Inzicht in de mogelijkheden en kansen voor uw bos;
 • Optimalisatie bij het bereiken van uw doelen;
 • Een pakket aan praktische uitvoeringsmaatregelen;
 • Een duurzame positieve netto inkomstenstroom.

De kosten voor advieswerk bedragen € 475 (BTW-vrij) per dagdeel plus € 0,30 per km.

Indien gewenst kunnen er op extra dagdelen verdiepingsslagen worden gemaakt over thema’s die u kiest.

Neem contact op via info@natuurvolgendbosbeheer.nl of  telefoonnummer 06 53 31 22 32.

Presentatie over natuurvolgend bosbeheer

Wil je bij je volgende boswandeling dubbel genieten? En alle waarden van het bos beter gaan begrijpen? Dat kan als je de presentatie over natuurvolgend bosbeheer hebt gezien.

Bos lijkt zo op het gezicht een statisch systeem te zijn. Maar schijn bedriegt. Het is heel dynamisch, alleen moet je dat doorzien. Zowel de bomen als het bos leren zien. De presentatie over natuurvolgend bosbeheer helpt je op weg.

Een boswandeling is daarna nooit meer zoals vroeger. Wél veel leuker.

De presentatie behandelt alles wat met bosbeheer te maken heeft, zoals natuurbeleving, biodiversiteit, klimaatrobuustheid, CO2-binding, wildbeheer en houtexploitatie. Ook het nationale bosbeleid komt aan de orde.

De omvang en diepgang van de presentatie wordt in overleg met u vastgesteld.

De kosten van de presentatie zijn € 150 (BTW-vrij), plus € 0,30 per km.

Nadere informatie over een passende uitvoering en tarieven is te verkrijgen via info@natuurvolgendbosbeheer.nl of  telefoonnummer 06 53 31 22 32.