Over de Stichting

Doelstelling

  1. Het bevorderen van het toepassen van bosbeheersystemen waarin flora, fauna en bodem optimaal tot hun recht komen.
  2. Het betrekken van de samenleving bij deze bossystemen te noemen Natuurvolgend Bosbeheer.

Bestuur

Ir. Jaap Bos , voorzitter
Ing. Sjaak de Ligt, penningmeester
Dr. Ir. Jaap Kuper, secretaris
Mr. Johan Jorritsma, algemeen lid

Raad van Advies

Prof. Dr. Rudy Rabbinge, voorzitter, (duurzame ontwikkeling)
Prof. Dr. Wietse de Boer (microbiële bodemecologie)
Prof. Dr. Guus J. Borger (historische geografie)
Drs. Kees de Ruiter (natuurontwikkeling, publieksvoorlichting)
Prof. Ir. Dirk Sijmons (landschapsarchitectuur)
Mevrouw Marja van der Tas (openbaar bestuur, milieu effect rapportage)