Stap 2

Welke boom kan ik oogsten en wanneer?

Door hun groei gaan bomen elkaar steeds meer in de weg staan. Ze gaan de ontwikkeling van elkaars boomkroon belemmeren. Na voldoende wachten worden bomen dik genoeg om met winst te kunnen oogsten. Dat is het moment dat je het bos kan gaan uitdunnen.

Welke bomen kies je daar voor uit?

Er zijn twee wetmatigheden die het uitkiezen van de te oogsten bomen sturen:

  1.  Aan bomen met rechte stam groeit waardevoller hout dan aan kromme bomen;
  2. De procentuele bijgroei van dunne bomen is hoger dan die van dikke bomen.

Het oogsten van een kromme boom naast een rechte boom biedt de rechte meer groeiruimte. Daarmee verhoog je de bijgroei van waardevol hout. Als geldopbrengst één van de doelen is dus vooral een flink aandeel rechte bomen sparen.

Als een dunne en een dikke boom elkaar hinderen, en beide hebben een even rechte stam geldt een andere wetmatigheid. Omdat de dunne boom procentueel het snelste in waarde toeneemt levert het opgeteld het meeste op door de dunne te sparen en de dikke te oogsten. Dat wordt versterkt als er door de banken weer rente op spaargeld gaat worden betaald. De dikke boom levert netto meer geld op dan een paar dunne met samen een zelfde volume, en dus meer rente bij de bank.

 Stap 3: Wanneer is een boom “kaprijp”?