Stap 8

Wat is de meerwaarde van natuurvolgend bosbeheer? En dan vooral de immateriële?

Bij natuurvolgend bosbeheer is het bos tegelijkertijd zowel kapitaal als productiemiddel. Met kapitaal bedoel ik niet alleen de geldelijke waarde van de bomen, maar ook de rijkdom aan natuur en belevingswaarde. Het bos is de drager van het complete scala aan organismen die de natuur biedt en ook een permanente bron van schoonheid en beleving.

Het is geen oerbos, maar je ervaart het wel zo.

Als we natuurvolgend beheer toepassen op de bossen in Nederland kunnen we de natuur- en belevingswaarden weer op een veel hoger niveau brengen. Dat geldt zelfs voor de bospercelen die ooit als houtakker werden aangelegd. De bossen doorlopen daarbij een proces van ecologisch herstel. Dat ecologisch herstel wordt op gang gebracht door “de tijd” (die ook hier de wonden heelt) en de natuurlijke processen. De voorbeelden die er zijn, met name op de Veluwe, zijn spectaculair en laten al zien wat met het Nederlandse bos te bereiken is. Een hoopvol perspectief!

Voor dit natuurschoon hoef je niet meer naar het buitenland.

Naarmate de tijd verstrijkt, wordt natuurvolgend bos zowel mooier en rijker aan natuur, als verrassender en minder voorspelbaar. Het kan zelfs iets mystieks krijgen. Met wat fantasie waan je je in een sprookjesbos. Waar ervaar je dat nog in Nederland?

Natuurvolgend bosbeheer maakt dat weer mogelijk.

Mystiek in natuurvolgend bos. Dit zal je in een houtakker niet ervaren.

Stap 9: Nieuwe functionele waarden : koolstofbinding, mineralenhuishouding en fijnstofafvang.